Aşırı Düşünme (OVERTHINKING) Nedir?

blog-details

Fotoğraf: Ketut Subiyanto

Aşırı Düşünme (OVERTHINKING) Nedir?

19/12/2023

 

Günün bir noktasında hepimiz düşünce karmaşası içinde kaybolmuşuzdur. Ancak bazı insanlar için bu düşünce süreçleri, sadece bir konu hakkında düşünmekten öteye geçer ve aşırı düşünme, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durum haline gelir. Peki, aşırı düşünme nedir ve neden bazıları bu eğilime daha yatkındır?

Aşırı Düşünmenin Tanımı

Aşırı düşünme, bir konu, karar veya durum hakkında aşırı derecede düşünmeyi ve analiz etmeyi içeren bir zihinsel eğilimi ifade eder. Bu durum, kişinin sürekli olarak olası senaryoları düşünmesi, kararları sorgulaması ve gelecekteki olayları tahmin etmesiyle karakterizedir. Aşırı düşünme genellikle stres, kaygı ve huzursuzlukla ilişkilidir.

Neden Aşırı Düşünürüz?

Endişe ve Kaygı:

Endişe ve kaygı duyguları, bir konu hakkında sürekli düşünmeye neden olabilir. Olası tehlikeleri önceden görmeye çalışmak, aşırı düşünmeyi körükleyebilir.

Karar Verme Zorluğu:

Karar verme aşamasında olan bireyler, seçenekleri sürekli olarak değerlendirerek mükemmeliyetçi bir yaklaşım sergileyebilir. Bu durum da aşırı düşünme eğilimini artırabilir.

Geçmişteki Deneyimler:

Travmatik veya olumsuz geçmiş deneyimler, kişiyi gelecekteki benzer durumları sürekli olarak düşünmeye iter.

Kontrol İhtiyacı:

Kontrolü elinde tutma isteği, bireyleri olası tehlikeleri tahmin etmeye ve sürekli düşünmeye yönlendirebilir.

Mükemmeliyetçilik:

Mükemmeliyetçi bireyler, her detayı mükemmel olma hedefiyle düşünerek, aşırı düşünmeye meyilli olabilirler.

Duygusal Denge Eksikliği:

Duygusal denge eksik olduğunda, kişiler duygusal deneyimleri sürekli olarak analiz edebilir ve bu durum aşırı düşünmeye yol açabilir.

 

Aşırı Düşünmeyi Kontrol Etme Yolları

Farkındalık Geliştirme:

Düşünce süreçlerini fark etme ve bilinçli bir şekilde durdurma yeteneğini geliştirmek.

Zihinsel Mola:

Sürekli düşünce döngülerini durdurmak için ara verme ve zihinsel bir mola verme pratiği.

Gerçekçi Beklentiler:

Mükemmeliyetçi beklentileri azaltma ve gerçekçi olma.

Çözüm Odaklı Düşünme:

Sorunlar karşısında çözüm odaklı düşünme ve olumsuz senaryolardan ziyade çözümlere odaklanma.

Destek Almak:

Aşırı düşünme, zihinsel sağlık profesyonellerinden destek alarak daha yönetilebilir hale getirilebilir.

Aşırı düşünme eğilimi herkes için farklı olabilir, ancak bu durumu anlamak ve kontrol altına almak, duygusal refahı artırmak açısından önemlidir.